Tinh hoa quản trị toàn cầu

Hội tụ kiến thức, kinh nghiệmxu hướng mới nhất về lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

Digital Marketing

Gapit communications Jsc

Hãy cùng tìm hiểu công ty CP truyền thông GAPIT (GAPIT Jsc) đã vận dụng nền tảng quản lý công việc WeWork như thế nào để tăng 125% năng suất, hiệu quả làm việc và giữ vững tinh thần đổi mới sáng tạo trong môi trường khởi nghiệp không ngừng thay đổi.