Tinh hoa quản trị toàn cầu

Hội tụ kiến thức, kinh nghiệmxu hướng mới nhất về lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

Tạp chí doanh nghiệp 4.0

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU LANDING PAGE

Ebook này hướng dẫn tất cả những gì bạn cần về lập kế hoạch xây dựng và tối ưu Landing Page, nhằm nâng cao tỉ lệ chuyển đổi trên trang của bạn.

AGILE MARKETING - XU HƯỚNG QUẢN LÝ TEAM MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

93% những marketers áp dụng Agile Marketing nói rằng phương pháp này đẩy nhanh tốc độ và tính minh bạch trong team, họ dễ dàng thích ứng hơn với yêu cầu thay đổi liên tục. Tìm hiểu về phương pháp này.

CẨM NANG XỬ LÝ 9 VẤN ĐỀ CỐT YẾU TRONG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN

Giải pháp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp để ứng phó với những vấn đề mang tính chiến lược và cốt yếu trong công tác quản lý

BỘ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 4.0

Ứng dụng các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để nâng cao hiệu suất làm việc của doanh nghiệp

GIẢI PHÁP THAY THẾ EXCEL VÀ EMAIL TRONG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Mọi sự bế tắc trong quản lý công việc hay dự án của doanh nghiệp do công cụ truyền thống Email&Excel gây ra cần phải chấm dứt?

4 CHIẾN LƯỢC ĐÓN ĐẦU CM 4.0 CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

CMCN 4.0 đang đến như một cơn “vũ bão” với sức công phá chưa từng có trong lịch sử và nhấn chím bất cứ sự lạc hậu trong nền kinh tế tri thức nhân loại. Một vấn đề cấp bách cho người đứng đầu doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ & Truyền thông số (ông lớn tiên phong đón bão 4.0) - bạn sẽ đưa doanh nghiệp mình theo con đường nào?
“Vượt bão để thành công hay chấp nhấn chìm“